Mariah Carey Has Eaten Too Many PETA’s

November 30th, 2005

Mariah Carey Fur Coat Mariah Carey Fur Coat

Mariah Carey has gotten so fat, she has to wear animal sizes.

More Mariah Carey Here

Mariah Carey Fur Coat Mariah Carey Fur Coat Mariah Carey Fur Coat Mariah Carey Fur Coat